• +90 272 212 15 05


Logo Çizimi

Logo çizimi, kurumsal işletmeler, dünyaca ünlü şirketler, büyük ya da küçük tüm firmalar, ünlü markalar tarafından kullanımlarıyla iş dünyasında büyük önem arz etmektedir. Ürün tanımı, lansman, firma simgesi amaçlarıyla kullanılan logo çizimi ekonomiden sağlığa, ticaretten eğitime pek çok sektör ve iş koluna hitap etmektedir. Yalnızca pazarlama ve tanıtımla sınırlı kalmayan logolar dünya üzerinde yaygın olarak dernek, vakıf, topluluk vb. tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu bir alt yapı belirtecidir. Bağlı oldukları ve temsil ettikleri kurum , kuruluş, marka, şirket ve dijital platformların kendilerine özgü vizyon ve misyonları temsil ettikleri logolar, temsil ettiği arka planın özgün çizgilerini taşımaktadır. Logo çizimi, bünyesinde bulunduğu markadan göstergeler taşıyarak o markanın sunduğu hizmet, pazarladığı ürünü ya da yaptığı işler hakkında logonun ulaşması gereken mecralara fikir vermektedir.


Logolar, yalnızca temsil ettiği bağlantıya özgün olmalı ve sadece onu hatırlatmalıdır. Bu anlamda, özgün olması çok büyük önem arz eden logolar, yanıltıcılıktan ve taklitlerden uzak olmalıdır. İlham alınmaktan uzaklaşan ve kopyalamaya yaklaşan logo çizimleri hem etik kuralları ihlal edecek hem de bağlı oldukları firma, marka, topluluk ya da kuruluşun özgünlüğüne zarar verecektir. Bu nedenle, logo sahibi olmak isteyen ya da logolarını yeniletmek isteyen birimler muhakkak bu konuda profesyonel tecrübesi olan güvenilir kurumlarla çalışmalıdır. Aksi taktirde, teliften isim haklarına kadar pek çok resmi prosedür sorun teşkil edebilmektedir. Firmamız logo çizimlerinde daima tüm bu ayrıntılara özen göstermektedir. Uzman ekibi ve tüm gelişmiş teknik şartlarıyla profesyonel bir şekilde logo çizimi örnekleri yaratan firmamız, oluşturduğu benzersiz çizimlerle tamamen özgün bir özellik göstermektedir. Renk uyumu, doğru geometrik ayrıntılar ve matematiksel hesaplamalarla oluşturulan logolar, başarılı firmamızın bünyesinde profesyonellik ve kurumsallık kazanmaktadır.


Logo Kullanımının Önemi

Logo çizimi, kullanımının önemi nedeniyle firmamız tarafından ciddiyetle ve özenle gerçekleştirilmektedir. Logoların kullanım alanı oldukça geniştir. Sayısız firma, marka, topluluk ve şirketlerin kullanımına açık olan logolar globalleşen dünyada dijital pazarın da genişlemesiyle çok geniş bir çizim havuzu oluşturmaktadır. Bu da, birbirine benzer nitelikteki pek çok iş, hizmet, eğitim, sağlık, kurum ve kuruluşun çizgilerinin piyasada olduğu anlamına gelmektedir. Bu anlamda herhangi bir birimin sektörde ve tüm alanlarda benzerlerinin arasından sıyrılmak ve hitap ettiği kesime ulaşmak için tamamen özgün ve yaratıcı bir logoya olan ihtiyacı doğmaktadır. Logo çizimi, belirli şekil ve renklerin bir araya getirilerek temsil ettiği arka planın kendine özgü simgelerini taşıyan özel tasarımlardır. Bir amaç çevresinde toplanmış herhangi bir birlik ( şirket, kurum ve kuruluş, marka, firma, uygulama, uygulama, okul, dernek ya da vakıf vs.) hizmet ettikleri amaç dahilinde kendine özgü bir arka plana sahiptir. Bu arka plan bir araştırma topluluğu, pazarlanacak bir ürün, bir sayfa ya da köklü bir şirket olabilir. Bu arka plan dahilinde asıl önem arz eden nokta logo talep eden birimin temsil ettirmeyi hedeflediği standartlardır. İstenilen hedef kitleye ulaşım bu logo yardımıyla yer ve zaman fark etmeksizin gerçekleştirilmelidir.


Logo çizimi, özgünlük faktörüne uyarak bağlı bulunduğu birimin kendine has çizgilerini temsil etmektedir. Bu sayede, benzerlerinin arasında öne çıkan logo sahibi, hedef aldığı kitlenin kendisine kolaylıkla ulaşmasını ve hatırlamasını sağlamaktadır. Logo kullanımı, söz konusu işe profesyonellik katarak istenildiği taktirde kurumsallaştırmaktadır. Günümüzde pek çok marka logolarıyla bağdaştırılmakta ve toplumsal hafızaya kazınmaktadır. Aynı zamanda iyi bir reklam yöntemi olan logolar, görüntü hafızasında bağlı bulunduğu birimin özgün timsalini oluşturmaktadır.


Logo Çizimi Kalite Standartlarımız

Firmamız Afyonkarahisar’da, kalite standartları dahilinde yaratıcı ve profesyonel logo çizimi hayata geçirmektedir. Her biri alanında uzman ve eğitimli ekibiyle özveriyle çizimi gerçekleşen logolar son derece geniş araştırmalar ve profesyonel dokunuşlar yardımıyla tamamlanmaktadır. Logo çiziminin önemi ve logo kullanımının asıl işlevinin farkında olan firmamız, her daim yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla denenmemiş logo tasarımları gerçekleştirmektedir. Son teknoloji imkanların kullanıldığı firmamız logo çizim sektörünün dünya çapında bir piyasaya hizmet ettiğinin farkında olduğundan daima dünya çapındaki güncel yenilik ve gelişmeleri takip etmektedir. Logo çizimi pratik ve tecrübe gerektirmektedir. Firmamız tecrübeyle sabit bir şekilde sürdürdüğü logo çizimi işlemiyle özgün, yaratıcı ve dikkat çeken logo çizimlerini hayata geçirmektedir. Logo çizimlerinde amaç yalnızca estetik değildir. Estetik ve dikkat çeken tasarımların yanında aynı zamanda temsil edilen firma, kurum ya da kuruluş ve markaların hedef aldığı kitleler dikkate alınmalıdır. Bu hedef kitlenin ilgisine hitap edebilmek ve çizimlerin bünyesinde temsil edilen birimlerin kendine has çizgilerini taşımak büyük önem arz etmektedir.


Firmamız bu amaçla, öncelikli olarak estetik faktörlerin yanı sıra logoların uygunluklarını da özveriyle dikkate almaktadır. Firmamız kalite standartları kapsamında logo çizimlerinin tüm aşamalarında aktif ve etkili rol almaktadır. Gelişen teknolojik ve bilimsel araçlar gereği logolar en doğru hesaplamalar ile çizilmektedir. Bu çizim sırasında oluşabilecek hataları minimalize etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kalite standartları gereği kendine has ve eşi olmayan logolar üreten firmamız, bu logoların temsil ettikleri birimlerle kolaylıkla anılır hale gelmesini sağlayarak oldukça kalıcı amblemlere imza atmaktadır. Bu, bir topluluk ya da marka fark etmeksizin logo kullanan birimin kolaylıkla büyümesine imkan tanımaktadır.


Etkili Bir Logo Çizimi

Firmamız etkili bir logo çizimi kapsamında logoların kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak uygun çizimler gerçekleştirmektedir. Karmaşık ayrıntılardan uzak, net ve anlaşılır logo çizimleri etkili bir logo çiziminin en önemli özelliklerindendir. Bu, logo çizimlerini gereksiz ayrıntılardan ve boğuk , anlaşılmaz görüntülerden kurtarmaktadır. Bu sayede, logo çizimleri ulaşmak istediği hedef kitleye en etkili biçimde ulaşarak hafızalarda kendine kolaylıkla yer bulmaktadır. Dünya standartlarında kabul gören genel koşullara göre etkili bir logo çizimi daima en iyisini arayarak, ancak ayrıntılara boğulmayarak çalışmaktan geçmektedir. Etkili bir logo çiziminde ana hedef, söz konusu logonun hizmet ettiği alana uygunluğudur. Konu dışında kalan çizimler ne kadar estetik ve profesyonel olursa olsun işlevsiz kalacaktır.Afyonkarahisar’daki Firmamız, belirlemiş olduğu etkili logo çizimi standartları dahilinde kullanım sahasına uygun, yaratıcı, estetik ve yenilikçi çizimler gerçekleştirmektedir.


Logo Çizimi Kullanım Alanları

Logo çizimi, çok yaygın bir iş koludur. Bu iş kolunun bu denli yaygın olmasının asıl nedeni kurumsallaşma, markalaşma sürecindeki pek çok birimin ihtiyaç duyduğu bir nokta olmasıdır. Herhangi bir markayı ele alacak olursak bir markanın yatırımlarından ve kuruluş aşamasından itibaren yaygınlaşma adımları başlar. Bu marka, kendine belirlediği ve ilham kaynağı olmak istediği toplumsal kitleye karşı kendinden hatırlatıcı ve ulaşılabilir bir simge sunmak ister. Bunun en kolay yolu logolardır. Logo çizimi , markanın simgesel çizgileri ve renkleriyle bağdaşmasına olanak tanıyacak ve onunla bütünleşecektir. Burada marka yalnızca bir örnek olup logonun kullanım alanı, hizmetten sağlığa, eğitimden ticarete, ulaşımdan pazarlamaya tüm sektörler, kurum ve kuruluşlar, topluluklar şeklinde tanımlanarak genişletilebilmektedir. Firmamız uzman ekibi ve son teknoloji teknik altyapısıyla bu alanda tüm kolları içine alabilecek şekilde, geniş bir tasarım yelpazesiyle logo çizimi gerçekleştirmektedir.

Diğer AR-GE hizmetlerimize de göz atabilirsiniz...

Web Tasarım

Web Tasarım & Yazılım

Web tasarım, firmaların ya da şirketlerin, hizmet ve ürünlerini tanıtmak amacı ile kullandıkları en iyi reklam çeşitlerinden biridir. Web sitelerinin içeriği, çalışma şekli ve görüntüsü web tasarım sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Mobil Uygulama

Mobil Uygulama

Son zamanların en çok kullanılan platformlarından biri de mobil uygulamalardır. Müşteriler ile firma arasında doğal, samimi ve rahat bir iletişim sağlar.

E-Ticaret

E-Ticaret

Günümüzde internet aracılığı ile para kazanmanın yollarından biri olan E-Ticaret, farklı bir çok sektördeki ürünlerin sanal bir ortamda online olarak alınıp satılmasını sağlayan bir platformdur.

Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumsal kimlik, bir kurumun, işletmenin veya kuruluşun nasıl bir imajının olduğunu anlamamızı sağlayan tanıtım amaçlı kullanılan görsel, metinsel ve işitsel öğelerle oluşturulan göstergelerdir.

Sosyal Medya Yönetimi & Danışmanlığı

Sosyal Medya Yönetimi & Danışmanlığı

Günümüzde sosyal medya yaygın olarak kullanılmakta ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu yaygın kullanımla birlikte sosyal medyanın pazarlama ve reklam gücü de kendini göstermeye başlamıştır.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

SEO (Search Engine Optimization), web sitelerinin, çeşitli yöntemler kullanarak, arama motorları tarafından kolayca bulunmasına yardımcı bir araçtır.Logo Tasarımı

Logolar bir işletme ya da firma için en önemli unsurdur. Kurumsal kimliğin oluşturulmasında ve firmanın akılda kalıcılığını arttırılmasına logolar önemli ölçüde yer almaktadır. Ancak logo firmanın işlevlerini ve hizmetlerini doğrudan yansıtan bir özellikle olmalıdır. Aynı zamanda logo göze hitap etmeli ve can alıcı noktaları ile firmanın ya da işletmenin tercih edilebilirlik oranını arttırmalıdır. Bu bağlamda özel logo tasarımları en verimli sonuçların elde edilmesine imkan tanımaktadır. Logolar işletme ve firmalar için ilgiyi çekecek ve akılda kalacak olan en önemli unsurlardan biri olmasının yanında kurumsal kimliğin yansıtılmasında da profesyonel bir görünüm sağlamaktadır. Aynı zamanda elektronik ortamlarda işletmelerin göstergesi olacak ve tanınmasını sağlayacak logo tasarımı firmamızın sizler için titizlikle üzerinde durduğu bir alandır. Hem sizlerin istek ve düşünceleri ile hem de firmamızın uzman ve profesyonel tasarımcıları sayesinde sizler için en doğru logoları hazırlamaktayız. Son derece kaliteli ve profesyonel olarak sürdürülen logo tasarımları sayesinde her işletme kendisini bir adım daha öteye taşıyabilir. Aynı zamanda işletmenin kurumsal kimliğinin gelişmesinde de logonun oynadığı etkin rol profesyonel sonuçların elde edilmesine imkan tanımaktadır.


Logo Tasarımı Neden Gereklidir?

Firmanızın ya da işletmenizin sosyal medya ortamlarında doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için logolar ciddi bir öneme sahiptir. İşletmenizin adı kadar kullandığı logo da gereklidir. Her ne kadar logolar küçük bir dokunuş gibi görünse de akılda kalıcılıkları ile yıllar sürecek çalışma sürecinde sizleri tanıtacak olan imzadır. Bir çok işletme içerisinde sizler logonuz ile fark yaratırsınız. İşletmelerinizin logosunu tüm alanda kullanabilecek şekilde tasarlayarak sizlerin kalitesini en iyi şekilde temsil edecek logoyu hazırlamak bizlerin en önemli amaçlarındandır. Logo tasarımı firmamız tarafından titizlikle, sizlerin kalitesini gösterecek bir şekilde oluşturulmaktadır. Göz alıcı logolarla herkesin dikkatini çekecek ve amacına uygun kullanım gerçekleştirebileceksiniz. Aynı zamanda özgün logolarınızla her türlü platformda kendi markanızı öne çıkarmış olacaksınız. Oluşturulan logo kullanıldığı andan itibaren o işletme veya firmanın belki de sosyal medya kanalınızın göstergesi olacaktır. Uygun bir logo, kuruluşun her yerde kullanacağı bir semboldür. Tam da bu nedenle logo tasarımı yaparken profesyonel ekibimizden alacağınız yardım sizlerin ilerleyen süreçte kurumsallaşmanız açısından en önemli adımı tamamlayacaktır.


Logo Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzman kadromuz en kaliteli logo tasarımlarını son derece profesyonel bir şekilde yapmaktadır. Bu aşamada dikkat edilen insan psikolojisine göre dikkat çekici, karışık renk, şekil içermeyen ve firma veya kanalların içeriğine uygunluk gösteren bir tasarım olmasıdır. Kurumsallaşmış firmaların veya kanalların tüm insanlar tarafından aşina olunan belli bir logosu vardır. Bu logodaki şekil veya renkler insanların zihinlerine kazınır ve ona benzer şekil veya renkler görüldüğünde insanların aklına gelen o kurum ve logosu olacaktır. O nedenle sizler de logonuzun tasarlanıp yayınlandığı andan itibaren kurumsallaşan firmanızın bir sembolü olduğunu bilerek tasarım yaptığımızı göreceksiniz. Geçmişten günümüze bu konuda en önde gelen bir kurum olan firmamız tasarımda sizlerin seçilmiş ve biricik bir kurum olduğunu belli edecek işler ortaya çıkarmaktadır. Logonun öncelikle özgün olması gerekmektedir. Logonun bir taklit gibi durması o işletmeye veya kanala olan güveni azaltacak ve insanları uzaklaştıracaktır.


Logo Tasarımı Avantaj Ve Fiyatlarımız

Profesyonel programlarımız ve kadromuzla sizler için en uygun logo tasarımı hazırlanmakta ve bu tasarımları en kısa zamanda sizlere güvenli bir şekilde ulaştırmaktayız. Her konu ve firmaya uygun logolarımız fiyat aralıklarıyla tüm müşterilerimize hitap etmektedir. Oyun sitesi logoları, dijital platformdaki kanal logoları, web sitesi logoları veya öğrenci toplulukları için hazırlanan logolar gibi her alana ve isteğe uygun logoları uygun fiyatlarla hazırlamaktayız. Her türlü alandaki şirkete alanı ve kendi kurumsal kimliği ile alakalı logo tasarımı yapılarak başarı arttırılmaktadır. Bu gibi pek çok konu da avantaj ve kalite sağlayarak sizlerin memnuniyetini ve güvenini kazanmak başlıca amaçlarımızdandır.


Tecrübeli Kadroyla Verilen Hizmet

Tasarımcılarımızla iletişime geçerek logo hazırlanacak firma veya içeriğin ne olduğu, nasıl bir şey istendiği gibi konular hakkında bilgi vererek fikir alabilirsiniz. Aynı zamanda tasarımcılarımız, içerik için en uygun olacak rengi ve şekliyle bir bütün halinde, logonun en uygun şekilde nasıl olacağını son derece uzmanlıkla müşterilerin istek ve beklentilerine hitap edecek şekilde tasarlamaktadır.


Uzun süredir hizmet veren logo tasarımı firmamız kurumsal bir şirket haline gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda en önemli kriterimiz müşteri memnuniyeti olmuştur. Aynı zamanda logolarınızı broşürlerde, kartvizitlerde, web sitenizde vs. görünür ve akılda kalacak bir şekilde tasarlamaktayız. Her şekilde basımını yaparak güvenle kullanabileceğiniz bir dosya halinde sizlere ulaştırmaktayız. Tüm bu işlerle de fiyatlar sizler için en uygun düzeylerde titizlikle planlanmaktadır. Sizleri çıktığınız yolda yalnız bırakmamak ve yormamak adına en büyük destekçiniz olmaktayız. Her türlü logo hizmeti için kolaylıkla bizlere ulaşabilir ve tamamı ile profesyonel bir ekip ile çalışarak size uygun olan en doğru logo tasarımına sahip olabilirsiniz. Bizler sizler için hazırlanan logonun özgün olması açısından kullandığımız programlar ile her zaman kalitemizi ortaya koymakta ve tüm profesyonelliğimiz ile hizmet vermekteyiz. Tüm reklam ve logo tasarımlarının gün geçtikçe birbirine daha da çok benzemesinin aksine tüm tasarımlarımızı yüzde yüz özgünlük ile sağlamaktayız. Her işletme ya da firma benzeri olmayan bir logo tasarımı istemekte son derece haklıdır. Ancak sürekli karşınıza benzer bir renk ve desen çıkabilir ve özgünlükten uzaklaşan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Firmamız müşterilerini bu durumdan kurtararak logo tasarımı hazırlamakta, diğer işletmeler, kanallar veya topluluklardan ayrı, özgün, görünür ve akılda kalıcı logolar tasarlamaktadır.


Akılda Kalıcı Bir Logo İle Profesyonel Sonuçlar

Firmayı veya bir işletmeyi oluşturduktan sonra sizi öne çıkaracak ve potansiyel müşterilerinizin sizi tercih etmesini sağlayacak en önemli unsur logodur. Sizleri görünür kılacak logonuzla diğer kurum ve kuruluşlardan, firmalardan, kanallardan bir adım ileri geçerek kısa zamanda akılda kalıcılığınızı arttırabilirsiniz. Her zaman güncel kalan logo tasarımı yıllar geçse de firma ya da işletmenin sürekli ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeden sağladığımız logo tasarımı hizmeti sonrasında ortaya çıkarılan ürünler her zaman profesyonel düzeydedir.


Logonuz ne kadar kaliteli ve özgün olursa o kadar profesyonel görünüm ve güven hissiyatı doğurur. Bu açıdan logo tasarımı yaparken dikkat ettiğimiz en önemli unsur sizleri logonuz sayesinde bir marka olarak gösterebilmektir. İster işletme veya firma ister bir sosyal medya kanalı olsun sizleri manuel veya dijital ortamda gösteren logonuzu sizlerden gelen istekleri göz önünde bulundurarak büyük bir titizlikle oluşturmaktayız. Yıllardır işimizde sağladığımız %100 müşteri memnuniyeti ve profesyonelliğimiz en önemli misyonumuzdur.


Profesyonel ekip arkadaşlarımız ve yılların verdiği tecrübeyle beraber sunduğumuz hizmet her daim gelişme göstermektedir. Özellikle logo tasarımında kullanılan yöntemler, detaylar ve logoyu daha dikkat çekici hale getiren unsurlar yaşayan insan topluluğu ve teknolojinin etkisiyle değiştiği için firmamız tasarımlarında bu değişimi de göz önünde bulundurarak yenilikler tasarlamaktadır. Orijinalliğinizi göstererek aynı zamanda güven kazanmanızı sağlamakta ve akılda kalıcılığınızı arttırmaktayız. Güvenilirlik ve bilinirlik her açıdan sizleri ileri taşıyacak ve seçilir yapacaktır.

It Altyapı Hizmetleri

It Altyapı Hizmetleri

Bilişim (IT) altyapısı her şirketin belkemiği olduğundan dikkatle planlanması, düzenlenmesi ve korunması; şirketin verimli çalışması için elzemdir.

Fiber Optik Altyapı ve Sonlandırma

Fiber Optik Altyapı ve Sonlandırma

Fiberoptik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ıșığın yönlendirebildiği plastik veya cam fiberlerden olușmuș bir optik fiberdir.

Pc Bakım ve Onarım

Pc Bakım ve Onarım

Bilgisayar sistemlerinde her türlü donanım, yazılım ve ağ arızalarını tespit ederek onarımlarını yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Yazılım Satış, Destek ve Eğitimi

Yazılım Satış, Destek ve Eğitimi

Kurumsal yazılımlar, iş süreçlerinin otomasyonunu gerçekleştirmek ve desteklemek için geliştirilen yazılımlardır.

Kamera Sistemleri

Kamera Sistemleri

Afyonkarahisar'da Kamera Güvenlik Sistemi denilince farklı ve sağlam altyapı çözümleri sunan Destekpark Bilişim rakiplerinden birkaç adım önde olmayı başarmıştır.

Hırsız Alarm Sistemi

Hırsız Alarm Sistemi

Afyonkarahisar Hırsız Alarm Sistemleri denilince akla gelen isimler arasında olmaktan mutluyuz.

Yangın İhbar Sistemi

Yangın İhbar Sistemi

Yangın İhbar Sistemleri; Konvansiyonel ve Adresli sistemler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Afyon Yangın Alarm sistemleri için size uygun çözümler sunan Destekpark keşif hizmeti sonrasında projenizi hazırlıyor.

Santral Sistemleri

Santral Sistemleri

Afyonkarahisar'da Santral Sistemi denilince farklı ve sağlam altyapı çözümleri sunan Destekpark Bilişim rakiplerinden birkaç adım önde olmayı başarmıştır.

Saha Hizmetleri

Saha Hizmetleri

Destekpark, başta Afyon Merkez ve ilçelerinde olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında hizmet veren kurumsal firmalarla çözüm ortaklığı hizmeti vermektedir.

Yeni Nesil Yazar Kasa

Yeni Nesil Yazar Kasa

Afyonkarahisar'da 2015 Yılında İngenico ile yapılan bayilik sözleşmesi ile Destekpark Bilişim Afyon Yazar Kasa Denilince İngenico İle Kaliteyi Sizlere Sunuyor.

Personel Devam Takip Sistemleri (Pdks)

Personel Devam Takip Sistemleri (Pdks)

Personelin işe giriş çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlara dayanılarak personelin devam durumu sisteme aktarılmasını sağlayan sistemler.

Barkod Otomasyonu

Barkod Otomasyonu

Destekpark Afyonkarahisar'da Market, Mağaza ve Perakende Barkod Sistemleri ile Tüm Sektörün Nabzını Tutuyor.

Güç Kaynağı (UPS)

Güç Kaynağı (UPS)

Afyon'da Destekpark olarak Güç Kaynağı (UPS) bakım tamir ve satışını gerçekleştiriyoruz. Yerinde keşiften akü değişimine kadar UPS konusunda çözümler sunuyoruz.